เด็กไทยปลอดภัย
เมื่อสวมใส่หมวกกันน๊อค

เด็กไทยเสียชีวิต!! จากการโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
www.helmetsdekthai.com